Ogłoszenia


Apel Krajowej Izby Kominiarzy

Krajowa Izba Kominiarzy/KK

          W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina mieszkańcom o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Pożar sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie może doprowadzić do tragedii. Temperatura płonącej sadzy przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. W 2018 roku odnotowano 15.882 pożary od urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa stałe. [źródło: Dane statystyczne KG PSP, www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019 r.].

Oprócz pożarów nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie grzewczym 2018/2019 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w wyniku których śmierć poniosły 52 osoby. [źródło: Dane statystyczne KG PSP, www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019 r.].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną.

Jednocześnie KIK przypomina, iż kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz podstawa bezpieczeństwa. Pozwala uniknąć zaczadzeń i pożarów. Pod honorowym patronatem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi społeczną akcję pod nazwą „Zaproś kominiarza”.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po zakończeniu kontroli do usunięcia usterek, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują, by w obiektach (lub ich częściach), w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych odbywało się w następujących terminach:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na trzy miesiące;
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na sześć miesięcy;
  4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić ponadto podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Renata Kuzia , w dniu:  08‑01‑2013 13:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  08‑01‑2013 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2020 14:58:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie