RODO


Inspektor Ochrony Danych:
Waldemar Janik, email do kontaktu: iod@mzbk.slawkow.pl, tel. 504 650 675

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez email: iod@mzbk.slawkow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów i zadań do których zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • żądania przeniesienia swoich danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj .Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul .Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych maja prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.
Informacja wytworzona przez:
Renata Kuzia , w dniu:  26‑05‑2018 12:09:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  26‑05‑2018 12:09:27
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2020 19:40:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie