Lokale użytkowe


Sławków, dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

Wykaz lokalu użytkowego położonego w Sławkowie przy Rynku 31 przeznaczonego

do najmu na okres 5  lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp.

Oznaczenie nieruchomości i numer KW

Położenie lokalu

Opis lokalu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczona do najmu powierzchnia lokalu

Cel najmu

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu

1.

Lokal w budynku położonym na działce nr 3204/2

Nieruchomość objęta księgą wieczystą

KW Nr KA1D/00019003/2

Sławków,

Rynek 31

Lokal położony na parterze budynku składający się z dwóch

pomieszczeń o pow. 61m2.

Teren działki oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.MUz-4  – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta

Strefa „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej.

 

 

61,00 m2

 

Handlowo-

usługowy

 

 

1 284,05 zł

 

Objęty wykazem lokal oddany będzie w najem na okres 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wysokość miesięcznego czynszu najmu uzyskanego w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość czynszu najmu za lokal oddany w najem płatny będzie za dany  miesiąc z góry,  do 10-tego dnia tego miesiąca.

 

Aktualizacja wysokości czynszu najmu odbywać się będzie raz w  roku,  począwszy od roku 2021,  przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS w okresach rocznych.

 

Wykaz  niniejszy wywiesza  się  na  tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Sławkowa, Rynek 1 i ul. Łosińska 1, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

przy ul. Łosińska 1 tel. 32 260 99 69.

 

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kościelniak , w dniu:  08‑01‑2013 21:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  08‑01‑2013 21:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2020 10:00:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie