RODO


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zadań Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów, w tym zgodnym z przepisami prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, lub dobrowolne w razie wyrażenia zgody.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzbk.slawkow.pl
Informacja wytworzona przez:
Renata Kuzia , w dniu:  26‑05‑2018 12:09:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  26‑05‑2018 12:09:27
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2018 12:21:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive