Rok 2018


Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „wymianie nieczynnego kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 30 kW do obsługi instalacji centralnego ogrzewania i współpracy z zasobnikiem ciepłej wody w budynku „Austeria” przy Rynek 2 w Sławkowie”.

24‑05‑2018 18:54:00
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie - kocioł gazowy - Austeria.docx
18‑06‑2018 10:32:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx konkurs kocioł Austeria.docx
24‑05‑2018 18:54:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx BIP KONKURS.docx
18‑07‑2018 13:23:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie 5-letnich badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej w Sławkowie"

22‑03‑2018 14:23:41
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie -Wykonanie 5-letnich badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej w Sławkowie.docx
12‑04‑2018 13:53:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykonanie 5-letnich badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej w Sławkowie.doc
22‑03‑2018 14:29:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „wykonanie pomiarów w budynku Młyńska 14a w Sławkowie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu: 1.systemu oddymiania klatki schodowej (klapa); 2. awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 3. systemu sygnalizacji pożaru; 4. przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

02‑03‑2018 08:28:01
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie -Młyńska 14a.docx
21‑03‑2018 09:40:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Pomiary Młyńska 14a.docx
02‑03‑2018 08:33:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Sprostowanie do zapytania Młyńska 14a.docx
14‑03‑2018 12:00:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx odpowiedź do zapytania Młyńska 14a.docx
09‑03‑2018 13:34:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dwukrotne wykonanie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru oraz przeprowadzenie raz w roku konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym budynku Mały Rynek 9 w Sławkowie

01‑03‑2018 14:22:20
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie -Mały Rynek 9.docx
21‑03‑2018 09:42:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Konserwacja systemu SSP i włamania i napadu Maly Rynek 9.docx
01‑03‑2018 14:23:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx odpowiedź do informacji.docx
07‑03‑2018 15:03:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx odpowiedź do zapytania.docx
05‑03‑2018 14:52:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 1.pdf
05‑03‑2018 14:52:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 2.pdf
05‑03‑2018 14:52:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 3.pdf
05‑03‑2018 14:52:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
319KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc odpowiedź na zapytanie - Mały Rynek 9.doc
08‑03‑2018 14:34:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dwukrotne wykonanie przeglądu instalacji systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie

28‑02‑2018 09:58:23
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie -Kościelna 11 - 9 marca 2018.docx
09‑03‑2018 13:54:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Przegląd instalacji systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych.doc
28‑02‑2018 10:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Sprostowanie do konkursu.docx
05‑03‑2018 11:00:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „wykonanie projektu na wymianę kotła gazowego na nowy gazowy w budynku Karczma „Austeria” przy Rynek 2 w Sławkowie”.

13‑02‑2018 11:32:38
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie - wykonanie projektu na wymianę kotła gazowego AUSTERIA.docx
27‑02‑2018 12:32:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wykonanie projektu na wymianę kotła gazowego na nowy gazowy w budynku Karczma „Austeria”.docx
13‑02‑2018 11:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku wraz z wykonaniem przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie niezbędnych prac naprawczych i impregnacji budynku Karczma „Austeria” przy Rynek 2 w Sławkowie.

05‑02‑2018 16:31:00
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie - wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku AUSTERIA 2018.docx
16‑02‑2018 14:24:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc BIP konkurs KARCzMAdoc.doc
05‑02‑2018 16:31:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „wykonanie ekspertyzy technicznej pokrycia dachu, jego konstrukcji i stropu wraz z wieżyczką w budynku Ratusza przy Rynek 1 wraz z wykonaniem przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie niezbędnych prac naprawczych.

05‑02‑2018 16:29:50
Dokumenty:
Plik docx rozstrzygnięcie - wykonanie ekspertyzy technicznej pokrycia dachu Ratusza przy Rynek 1, 2018.docx
16‑02‑2018 14:24:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc BIP Ratusz dach.doc
05‑02‑2018 16:30:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Renata Kuzia , w dniu:  05‑02‑2018 16:28:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  05‑02‑2018 16:28:47
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2018 13:24:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive